فوریت طرح رسیدگی به پرونده‌های باغات در مناطق به تصویب نرسید


فوریت طرح رسیدگی به پرونده‌های باغات در مناطق به تصویب نرسید
بهاره آروین در دویست و سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در موافقت با یک فوریت طرح «رسیدگی به پرونده‌های باغات در مناطق شهرداری تهران» گفت: ما در شورای

شهر تهران در چارچوب قوانین بالادستی مقرره‌گذاری می‌کنیم تا جریان کارها روی روال بهتری بیفتد. بحث‌های مرتبط با باغات مکرراً در صحن تکرار شده است و اکنون می‌توانیم پس از سه سال برای این موضوع معیارهایی را در نظر بگیریم تا در مناطق مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: اگر به هر چهار بند طرح یادشده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که هیچ‌یک نیازی به رأی شورا ندارند و می‌توانند بدون بررسی در صحن شورا به عنوان باغ قرار گیرند.

آروین تاکید کرد: این بحث‌ها چندین بار انجام شده و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورا بحث‌هایی را در این خصوص مطرح کرده‌اند اما پس از این سه سال بین آنها اجماع ایجاد شده است.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با اشاره به نظر محسن هاشمی رئیس شورا مبنی بر اینکه اگر اجماع حاصل شده است یک بار آن را بنویسیم تا هم در صحن ملاک عمل قرار گیرد و هم شورای بعد آن را ملاک قرار دهد، گفت: در حال حاضر پرونده‌های باغات برای بررسی در صحن شورا در صفی طویل قرار گرفته‌اند و این در حالی است که در مناطق هم می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد من این است که کمیسیون‌ها یک مداقه نهایی درخصوص مساله باغات داشته باشند تا حداقل درخصوص بندهای قیدشده در این طرح که تعداد زیادی از دوستان هم در جلسه هم‌اندیشی با آن‌ها موافق بودند، مصوبه‌ای داشته باشیم.

درنهایت فوریت این طرح با ۸ رأی موافق و ۹ رأی مخالف به تصویب نرسید.

متن پیشنهادی که در این طرح مطرح شده به شرح زیر است:
با عنایت به کثرت پرونده‌های تشخیص باغات و به منظور تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌های تشخیص باغ از غیرباغ در شورای شهر تهران و با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و آئین نامه اجرایی ماده یکم (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سی و دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها مورخ ۱۵/‏۰۲/‏۸۹‬ با اصلاحات بعدی آن، شهرداری تهران (مناطق و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران) موظف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه درخصوص پرونده‌های باغات مطابق بندهای ذیل اقدام نماید.
یک. درخصوص کلیه پرونده‌های مربوط به اراضی و املاک که مطابق ردیف دوم (۲) بند (د) ماده یکم (۱) آئین نامه مذکور و به موجب اسناد مثبته دارای سند مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت می‌باشند، شهردار منطقه ذیربط طبق ضوابط باغ اقدام نموده و نیازی به ارسال پرونده به شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد.
دو. درخصوص کلیه پرونده‌های مربوط به اراضی و املاک که مطابق ردیف سوم (۳) بند (د) ماده یکم (۱) آئین نامه مذکور و به موجب اسناد مثبته دارای رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمین شهری می‌باشند، شهردار منطقه ذیربط طبق ضوابط باغ اقدام نموده و نیازی به ارسال پرونده به شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد.
سه. کلیه پرونده‌های باغات که قبل از تاریخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۴‬ دارای رأی قطعی باغ از کمیسیون‌های باغات یا شورای اسلامی‌شهر تهران می‌باشند و آرا مذکور توسط مراجع قضائی ذیربط ابطال نشده باشند، شهردار منطقه ذیربط مطابق آرا قطعی صادره اقدام و نیازی به ارسال پرونده به شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد.
چهار. پرونده‌های تشخیص باغات مربوط به اراضی و املاکی که مشمول بندهای فوق‌الذکر نمی‌باشند و همچنین پرونده‌هایی که رأی باغ یا غیرباغ آن‌ها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است و مواردی که وضعیت باغ یا غیر باغ بودن آن‌ها توسط مراجع قضائی استعلام می‌شود، طبق ضوابط و مقررات مربوط جهت رسیدگی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود.
پنج. شهردار تهران مسئول حسن اجرای این مصوبه می‌باشد.

منبع: خبرگزاری مهر

«« بازگشت

تاریخ درج: 1399/06/23