"نسیم" و "طرفداری" مجرم شناخته نشدند


"نسیم" و "طرفداری" مجرم شناخته نشدند
دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران مسئول خبرگزاری نسیم و سایت طرفداری، صبح امروز در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

پرونده مدیر مسئول خبرگزاری نسیم به اتهام پخش شایعات و نشر مطالب خلاف با شکایت وزارت اقتصاد و امور دارایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سید کامل تقوی‌نژاد و فرشاد حیدری تشکیل شده بود که پس از استماع شکایت شکات و دفاعیات متهم، هیئت منصفه مطبوعات، مدیرمسئول خبرگزاری نسیم را در ار ارتباط با عناوین اتهامی انتسابی، مجرم نشناخت.

پرونده مدیر مسئول سایت طرفداری نیز با شکایت صدا و سیما و به اتهام عرضه، انتشار و پخش بدون مجوز آثار متعلق به صداوسیما تشکیل شده بود که در این پرونده نیز هیئت منصفه مطبوعات، متهم را مجرم ندانست.

منبع: تسنیم

«« بازگشت

تاریخ درج: 1396/09/05