اقدامات قضایی چک برگشتی بر اساس قانون جدید چک


اقدامات قضایی چک برگشتی بر اساس قانون جدید چک

بر اساس اصلاحیه قانون جدید چک، دارنده آن می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌های سنگین دادرسی، در کمتر از ۲۰ روز، اجراییه چک را دریافت و به موجب آن چک برگشتی را نقد کند.

برای این کار باید هنگام مراجعه به بانک گواهینامه عدم پرداخت چک را به همراه کد رهگیری، که همان شناسه چک برگشتی است، از بانک دریافت کند.

بدون کد رهگیری مراجع قضایی به شکایات رسیدگی نمی‌کنند.  

گواهینامه عدم پرداخت را به همراه برگه چک به دفاتر خدمات الکترونیکی ارائه و تقاضای صدور اجراییه کنید.

توجه کنید چک‌های زیر دارای امتیاز جدید قانون چک برای صدور مستقیم اجراییه نیستند:

چکی که در متن آن شرطی ذکر شده باشد.

چکی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده باشد.

علت صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور صاحب حساب باشد.

منبع: میزان

«« بازگشت

تاریخ درج: 1403/02/09