موضوع:
  • آیا اجرت المثل نگهداری و مراقبت از والدین قابل مطالبه است؟ آیا اجرت المثل نگهداری و مراقبت از والدین قابل مطالبه است؟

    لزوم پرداخت نفقه به والدین، در قانون مدنی تحت عنوان نفقه اقارب پیش بینی شده است. با این حال، زندگی‌های پیچیده امروزی، گاهی سبب می‌شود که برخی از فرزندان، تکالیف قانونی، شرعی و اخلاقی خود در جهت احترام به والدین و تامین حوایج آن‌ها را از یاد برده و عملا نگهداری از مادر یا پدر، در حالت خوشبینانه‌ای که به سرای سالمندان فرستاده نمی‌شوند، به عهده یکی از فرزندان، چه مجرد و چه متاهل قرار گیرد و آن شخص به تنهایی متکفل تمام امور والدین خود شود.

  • مستثنیات دین شامل چه مواردی می‌شود و مرجع تشخیص مستثنیات دین کیست؟ مستثنیات دین شامل چه مواردی می‌شود و مرجع تشخیص مستثنیات دین کیست؟

    مستثنیات دین، به اموالی گفته می‌شود که در صورت بدهکار بودن فرد، نمی‌توان این اموال را توقیف کرد یا فروخت. مصادیق مستثنیات دین، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشخص شده است. مستثنیات دین تا زمان فوت مدیون برقرار است و این موضوع، با فوت وی خاتمه می‌باید.

  • «قرار موقوفی اجرای حکم» در چه شرایطی صادر می‌شود؟ «قرار موقوفی اجرای حکم» در چه شرایطی صادر می‌شود؟

    قرار موقوفی اجرای حکم، قراری است که صدور آن، منجر به متوقف شدن اجرای حکم قطعی دادگاه می‌شود. موارد و شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم، شامل گذشت شاکی، نسخ قانون، فوت متهم، عفو متهم، اعتبار امر مختومه و مواردی از این قبیل است. از جمله آثار این قرار می‌توان به توقف اجرای حکم اشاره کرد؛ اما ضرر و زیان شاکی نیز باید پرداخت شود.

 1 2 3 4 5  ...