موضوع:
 • آشنایی با اما و اگر‌های حقوقی دعوای خلع ید آشنایی با اما و اگر‌های حقوقی دعوای خلع ید

  خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می‌خواهد به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

 • آشنایی‌با‌برخی‌نکات‌قانون‌مجازات‌جرایم‌نیرو‌های‌مسلح آشنایی‌با‌برخی‌نکات‌قانون‌مجازات‌جرایم‌نیرو‌های‌مسلح

  به استناد ماده ۲ قانون جرایم نیرو‌های مسلح، جرایمی که مربوط به نیرو‌های مسلح بوده، در صلاحیت دادگاه نظامی هستند و مجازات آن‌ها نیز در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح تعیین شده است. بنابراین قاضی طبق این قانون اقدام به صدور حکم می‌کند. تعلیق و تخفیف مجازات‌های مذکور نیز طبق همین قانون خواهد بود.

 • آشنایی با اصول حقوقی آپارتمان‌نشینی آشنایی با اصول حقوقی آپارتمان‌نشینی

  نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتمان‌نشینی و تبعیت نکردن از دستورهای مدیر ساختمان، نه‌ تنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده، بلکه جوی پرتنش در آپارتمان‌ها ایجاد کرده است.

 1 2 3 4 5  ...