موضوع:
 • چگونه می توانید با «حق فسخ» احقاق حق کنید؟ چگونه می توانید با «حق فسخ» احقاق حق کنید؟

  بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و باید با همان کالای معیوب سر کنند.این تصور اشتباه است. در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کنید یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده است و به فروشنده نیز مربوط می‌شود.

 • یک «وصیت نامه» صحیح چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ یک «وصیت نامه» صحیح چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

  وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد، چه بسا دیده شده است که اشخاص نمی‌توانند دیون و طلب‌هاى خویش را در زمان حیات خود پرداخت یا مطالبه کنند. همچنین ممکن است افراد در زمان حیات خود، به انجام کارى تمایل داشته‌اند یا قسمتى از آن را انجام داده و قسمتى دیگر را ناتمام گذاشته‌اند، اما اجل، مجال اتمام یا انجام آن کار را ممکن نساخته است.

 • هفتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده دکل نفتی گمشده فردا برگزار می‌شود هفتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده دکل نفتی گمشده فردا برگزار می‌شود

  دفاعیات متهمان پرونده دکل نفتی که تا کنون ۶ جلسه دادگاه آن در مجتمع امور اقتصادی برگزار شده، پایان یافت.

 1 2 3 4 5  ...