موضوع:
  • 7 نکته درباره یک ویدئو: گشت ارشاد، حافظ حجاب یا معضل نظام؟! 7 نکته درباره یک ویدئو: گشت ارشاد، حافظ حجاب یا معضل نظام؟!

    پلیسی کردن حجاب، این پیام را به دختران جوان و نوجوان که در سن انتخاب سبک زندگی هستند می دهد که حجاب را فقط باید برای این رعایت کرد که "گشت ارشاد گیر ندهد" و نهایتاً روسری بشود به وسیله ای سیاسی که اگر کسی آن را از سر بردارد، دارد مبارزه سیاسی می کند و به قول آیت الله جوادی آملی کسی که روسری را بر سر چوب می کند در حال اعلام مخالفت با شرایط کشور است.

  • کدام مردم؟ کدام مردم؟

    مردم با فیلتر تلگرام به دنبال پیام رسان‌های دیگر نمی‌روند بلکه به دنبال فیلتر شکنی می‌گردند که به راحتی بتوانند از طریق آن به تلگرام دست پیدا کنند.

  • در چه شرایطی افراد مجرم در دیگر کشورها به ایران مسترد می شوند؟  در چه شرایطی افراد مجرم در دیگر کشورها به ایران مسترد می شوند؟

    استرداد موجب می‌شود که اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده و آئین استرداد یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می‌شود؛ زیرا بعضی از کشورها از جرائمی که در خاک کشور دیگر ارتکاب می‌شود خود را بی‌قید نشان می‌دهند و در نتیجه خارجیان گناهکار در اثر مسکن گزیدن در این قبیل کشورها از تنبیه و مجازات ایمن می‌گردند

 1 2 3 4 5  ...