موضوع:
 • در صورت قرنطینه برای کرونا دولت ها چه مسئولیت های قانونی بر عهده دارند؟ در صورت قرنطینه برای کرونا دولت ها چه مسئولیت های قانونی بر عهده دارند؟

  دولت متعهد است در صورت بروز شرایط بحرانی در زمینه بهداشتی و درمانی تکالیف را انجام و توصیه‌های را ارائه نمایند، که اعم ان‌ها عبارتند از:- بررسی سابقه مسافرت در منطقه آلوده؛ بررسی مستندات معاینه پزشکی و آزمایشات انجام شده؛ درخواست انجام معاینات پزشکی؛ بررسی سابقه واکسیناسیون یا هر نوع پیشگیری دارویی.......

 • نکات مهمی که باید درباره تغییرات عمده در قانون جدید مالیات بر ارث بدانید! نکات مهمی که باید درباره تغییرات عمده در قانون جدید مالیات بر ارث بدانید!

  آبان ۱۳۱۶ قانون «مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض» برای اولین بار در کشور ما مصوب شد و پس از آن قوانین دیگری که در همین باره به تصویب رسیدند، جایگزین قانون مذکور شدند. تیرماه سال ۹۴ هم قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید و اجرای آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۵ آغاز شد.

 • آشنایی با مبانی قانونی داخلی و بین المللی «حق بر سلامت» آشنایی با مبانی قانونی داخلی و بین المللی «حق بر سلامت»

  اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مقتبس از مقدمه قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه است، حق بر خدمات درمانی را مساله‌ای همگانی توصیف نموده و از این روی، این اصل در جرگه اصول حقوق بشری قرار می‌گیرد. اصل ۲۹ مقرر دارد: نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی...

 1 2 3 4 5  ...