سرنوشت نامعلوم ۱۳۰۰۰ هکتار از "اراضی شرکت کشت و صنعت مغان" در واگذاری صورت گرفته!


سرنوشت نامعلوم ۱۳۰۰۰ هکتار از "اراضی شرکت کشت و صنعت مغان" در واگذاری صورت گرفته!
سید کاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل در مجلس درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری کشت و صنعت مغان اظهار کرد: ما به کار کارشناسی ایمان داریم و اگر کار کارشناسی شده باشد و در معامله و قرارداد "ثمن بخس" مشهود نباشد، آن معامله درست است اما در جائیکه ثمن بخس حاکم است و حتی سال‌های کارشناسی قرارداد متفاوت است، آن را درست نمی‌دانیم.

وی افزود: تنها در یک مورد ایرادات، باید در واگذاری نظر کارشناسی سال 96 درنظر گرفته می‌شد اما کارشناسی سال 95 لحاظ شده است همچنین گفته شده زمین کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان 27 هزار هکتار است در حالیکه مساحت زمین‌های کشاورزی آن 40 هزار هکتار است.

موسوی متذکر شد: دستگاه محترم و مقتدر قضا به خصوص رئیس آن که اخیراً در استان حضور داشتند به این موضوع ورود کرده است؛ آقای عتباتی رئیس دادگستری کل استان نسبت به موضوع اشرافیت و آگاهی کامل دارد و کارشناسان منطقه و مخصوصاً دیوان محاسبات، گزارشات این عزیزان را جمع‌بندی می‌کنند.

وی تأکید کرد: مردم شریف استان به‌ویژه مردم نجیب و خستگی‌ناپذیر بیله‌سوار، پارس‌آباد، اصلاندوز و گرمی همچنین عشایر غیور مغان بر آن هستند که شاهد ابطال این قرارداد مخدوش باشند.

موسوی تصریح کرد: استدعای کارگران کشت و صنعت مغان از دستگاه مقتدر قضا و هیئت داوری، ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان است که امیدواریم محقق شود.

منبع: تسنیم

«« بازگشت

تاریخ درج: 1399/07/16