شکایت از ممنوعیت صدور پروانه کسب برای عرضه "قلیان" رد شد


شکایت از ممنوعیت صدور پروانه کسب برای عرضه "قلیان" رد شد
در بندهای اول و دوم دستورالعمل شماره 319872/60 مورخ 22 دی سال 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی آمده است: کمیسیون‌های نظارت مکلّفند نسبت به حذف عرضه قلیان از شرح شغلی واحدهای صنفی قهوه‌خانه‌داران اقدام و نظارت لازم جهت حسن اجرای آن از طریق گشت‌های مشترک متشکل از بازرسین بهداشت، تعزیرات، اتاق اصناف و نیروی انتظامی معمول کنند. همچنین صدور هرگونه پروانه کسب برای عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و سایر صنوف ممنوع است.

یکی از قهوه‌خانه‌داران از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت و در تبیین درخواست خود برای ابطال مصوبه مذکور اعلام کرده است: براساس نامه شماره 50544 مورخ 15 مهر سال 94 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که با عنایت به مواد هفت و 11 قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، فروش و عرضه دخانیات در قهوه‌خانه‌های سنتی دارای پروانه فروش و عرضه دخانیات بلامانع است و با توجه به اصلاح بند هشت ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، قهوه‌خانه‌ها از شمار مصادیق ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی حذف شده‌اند و ممنوعیت مقرر در تبصره ماده 13 قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات شامل قهوه‌خانه‌ها نمی‌شود. لذا مقررات مورد شکایت که براساس آنها، عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع اعلام شده، مغایر با موازین حقوقی فوق‌الذکر و قانون تسهیل کسب و کار است.

در نهایت، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: اولاً مطابق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اصلاحی 27 بهمن سال 45 و بند 8 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 قهوه خانه‌ها از جمله اماکن عمومی ذکر شده و مطابق ماده 7 از همین آیین نامه به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع و بر همین اساس مقنن در تبصره اول ماده 13 قانون جامع و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی مجازات تعیین کرده است. ثانیاً مطابق رأی به شماره 607 مورخ 29 آبان سال 91 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 165394؍ت45944ک مورخ 21 آبان سال 90 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه‌خانه از مصادیق اماکن عمومی ابطال شده است و همچنین مطابق دادنامه شماره 118 مورخ هشتم اردیبهشت سال 93 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره 198566 مورخ 13 دی سال 91 رئیس دفتر رئیس جمهوری و بخشنامه شماره 8؍141033 مورخ نهم بهمن سال 91 قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه خانه بوده مغایر حکم قانونگذار دانسته و ابطال شده است. 

در ادامه این رأی آمده است: ثالثاً مطابق بند «ل» ماده 30 و بند ک ماده 37 قانون نظام صنفی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع کالا و خدماتی که هر صنف می تواند برای فروش یا عرضه ارائه کند و همچنین تعیین محدوده صنفی از جمله اختیارات کمیسیون نظارت است؛ بنا به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت، مغایرتی با قوانین، مقررات و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد علی‌هذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

منبع: تسنیم

«« بازگشت

تاریخ درج: 1398/12/17