موضوع:
  • هزار توی «حضانت» و مادرانی در قامت یک «دایه» هزار توی «حضانت» و مادرانی در قامت یک «دایه»

    مطابق با ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند».

  • حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد

    در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال، یک نفر به ۹ سال، شش نفر به ۷ سال و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

  • ارز دیجیتالی؛ فرصت یا تهدید؟  ارز دیجیتالی؛ فرصت یا تهدید؟

    سرانجام پس از گذشت چند ماه از تهیه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت صنعت استخراج رمز ارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور، امروز این گزارش مهم قرائت شد که یکی از نکات مهم آن، «خرید و فروش روزانه ۷۰۰ بیت کوین، معادل حدود هزار میلیارد تومان آن هم به صورت غیر رسمی در کشور» است.

 ... 6 7 8 9 10  ...