موضوع:
 • مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی چیست؟ مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی چیست؟

  در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است

 • بر اساس چه قوانینی حقوق و مزایای کارمندان توقیف می شود؟ بر اساس چه قوانینی حقوق و مزایای کارمندان توقیف می شود؟

  واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است. واژه‌های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت است و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می‌شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می‌کنند، پرداخت می‌شود. کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می‌رود.

 • آشنایی با چگونگی شکایت از آرایی که غیابی صادر شده اند! آشنایی با چگونگی شکایت از آرایی که غیابی صادر شده اند!

  واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض است و واخواست نیز از آن مشتق شده؛ اما اصطلاح واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها به شکایتی گفته می‌شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می‌کنند؛ بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.

 ... 6 7 8 9 10  ...