موضوع:
 • آشنایی با جرم جعل و استفاده از سند مجعول آشنایی با جرم جعل و استفاده از سند مجعول

  امضای چک به‌جای صاحب دسته‌چک و بردن آن به بانک، دست‌کاری شناسنامه و گذرنامه و…، ساخت اسکناس و ارزهای خارجی تقلبی، تغییر در اسناد و نوشته‌ها و … نمونه‌هایی از جرم جعل است که هر یک از ما ممکن است در زندگی خود و اطرافیانمان با آن مواجه شده باشیم.

 • اعتراض ثالث چیست و چه کسانی حق اعتراض ثالث دارند؟ اعتراض ثالث چیست و چه کسانی حق اعتراض ثالث دارند؟

  بنا بر نظرات حقوقی ایران، نهادی به‌ نام «اعتراض ثالث» شکل گرفته که مطابق با این نهاد حقوقی، اشخاص ثالثی که به رأی دادگاهی اعتراض دارند، می‌توانند از آن رأی شکایت کنند و دادگاه موظف به بررسی شکایت آن‌هاست. البته این امر مانند هر مسأله‌ی حقوقی دیگر در چهارچوب و با شرایط خاصی ممکن است.

 • آشنایی با دعاوی مربوط به تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق آشنایی با دعاوی مربوط به تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق

  یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه‌ این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 1 2 3 4 5  ...