موضوع:
 • ادامه محاکمه متهمان پرونده دکل نفتی از ۴ اردیبهشت ۹۷ ادامه محاکمه متهمان پرونده دکل نفتی از ۴ اردیبهشت ۹۷

  هشتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسوم به «دکل نفتی گمشده»، چهارم اردیبهشت ماه جاری در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی برگزار می‌شود.

 • وظایف و اختیارات شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چیست؟ وظایف و اختیارات شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چیست؟

  از جمله نهاد‌های مهم حکومتی، شورای نگهبان است که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول دیگر، به‌صورت پراکنده وظایف و اختیارات این نهاد مهم بیان شده است.

 • فروش ملک مشاع چگونه امکان‌پذیر است؟ فروش ملک مشاع چگونه امکان‌پذیر است؟

  هرچند فروش ملک مشاع به سبب تعدد مالکین و عموماً اختلاف میان ایشان ممکن است دشوار باشد و حتی معمولاً در مقایسه با ملکی که یک مالک دارد (ملک مفروز) معمولاً افت قیمت خواهد داشت، اما باید بدانیم که هریک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق دارد نسبت به سهمی که مالک است، اقداماتی از قبیل: فروش و اجاره را انجام دهد.

 1 2 3 4 5  ...