موضوع:
  • "فساد" با دستگیری خبرنگاران از بین نمی رود "فساد" با دستگیری خبرنگاران از بین نمی رود

    همین چند روز پیش بود که رهبر انقلاب تاکید کردند که مسئولان جز در موارد نظامی و امنیتی هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.

  • گروه‌های مشمول و شرایط استحقاق مزایای بیمه بیکاری کدام است؟ گروه‌های مشمول و شرایط استحقاق مزایای بیمه بیکاری کدام است؟

    در جامعه اي كه بيكاري، يكي از پديده هاي جدي اجتماعي و اقتصادي آن محسوب مي شود، جايگاه بيمه بيكاري به شدّت اهمیت دارد و توجه به آن مي تواند برخی مسائل و مشكلاتي را كه بر زندگي خانوادگي و اجتماعي شخص بيكار تأثيرگذار است، مهار كند. همچنین در شرایط رکود اقتصادی با کاهش فشار از طریق تأمین حداقل معیشت کارگران، امکان انعطاف پذیری با شرایط بازار بگونه ای فراهم خواهد شد که در نهایت از سقوط در ورطه مسائل جرم خیز خواهد کاست.

  • منظور از اعسار چیست و چگونه اثبات می شود؟  منظور از اعسار چیست و چگونه اثبات می شود؟

    اصل بر آن است که بدهکار باید در مهلت تعیین‌شده از عهده‌ تعهد خود برآید البته این ضرورت بر انجام تعهدات منحصر به تعهدات مالی نیست بلکه باید تعهدات غیرمالی نیز در موعد مشخص اجرا شوند. اما گاهی ممکن است وضعیتی برای شخص متعهد عارض شود که نتواند از عهده‌ انجام تعهدات برآید. یکی از این وضعیت‌ها اعسار است.

 1 2 3 4 5  ...