موضوع:
  • تخریب تصرفات غیرمجاز اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری کافی نیست! تخریب تصرفات غیرمجاز اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری کافی نیست!

    در همان قانون تصریح شده که وضعیت زمین بایدبه حالت اولیه اعاده گردد یعنی اگر کاربری سابق زمین، سابقاً کشاورزی بوده باید مجدداً به وضعیت قابل کشت اعاده گردد و اگر باغ بوده است به زمینی مثمر و یا حداقل با قابلیت غرس اشجار مثمر اعاده شود/ واقعیت آن است که وقنی از تغییر کاربری یک زمین کشاورزی یا باغ پیشگیری به عمل نیاید و در این اراضی، ساخت و ساز صورت گیرد؛ دیگر هیچگاه این اراضی به حالت سابق اعاده نخواهند شد

  • آشنایی با نکات کلیدی درباره مزایای بیمه شخص ثالث آشنایی با نکات کلیدی درباره مزایای بیمه شخص ثالث

    مراجعه به ماده ۱۵ این قانون، نشان می‎دهد درخصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث، چنانچه راننده مقصر حادثه حین حادثه مست بوده یا تحت روانگردان و مواد مخدر باشد یا اینکه عمدا خسارتی را ایجاد کند یا اینکه گواهینامه نداشته باشد، بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ‎گونه شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند.

  • بالاخره دوران چک برگشتی پایان خواهد یافت؟ بالاخره دوران چک برگشتی پایان خواهد یافت؟

    یکی از تغییرات اساسی که در سال ۱۴۰۰ در چک‌ها ایجاد شده است، شکل ظاهری چک‌هاست. چک‌های جدید که این روز‌ها از آن‌ها به عنوان چک صیادی در جامعه نام برده می‌شود، یک تغییر اساسی نسبت به چک‌های قدیم داشته است که مربوط به رنگ چک است.

 1 2 3 4 5  ...