موضوع:
 • آشنایی با حدود مسئولیت شرکت‌های بیمه در تصادفات رانندگی آشنایی با حدود مسئولیت شرکت‌های بیمه در تصادفات رانندگی

  در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف، این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. زیرا شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود.

 • آشنایی با وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری آشنایی با وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری

  اجرای حکم مجازات، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل دادرسی کیفری است. جهت اجرای بهتر مجازات‌، وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است؛ بنابراین، در قوانین کیفری مقامی با نام «قاضی اجرای احکام کیفری» پیش بینی شده است.

 • «تغلیظ دیه» در چه شرایطی محقق خواهد شد؟ «تغلیظ دیه» در چه شرایطی محقق خواهد شد؟

  مجازات اصلی به چهار دسته تقسیم می‌شود: مجازات حدی، مجازات تعزیری، قصاص و دیه است. مجازات دیه، جریمه نقدی است که در مورد جرایم عمدی و جرایم غیر عمدی در نظر گرفته می‌شود. پرداخت دیه در مهلت قانونی باید باشد. این کار بر عهده مسئول پرداخت دیه است.

 1 2 3 4 5  ...