موضوع:
 • در چه شرایطی در حوادث رانندگی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ در چه شرایطی در حوادث رانندگی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟

  منظور از دیه مالی است که محکوم به دلیل ارتکاب جرمی که منجر به آسیب بدنی یا فوت دیگری شود، به او یا ورثه‎اش می‎پردازد. اما در صورتی که برای عضوی دیه تعیین نشده باشد، دادگاه با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت آسیب وارده و بعضاً مطابق نظر پزشک قانونی، میزان آن را تعیین می‎کند، که به آن ارش می‎گویند.

 • تشدید و تغییر مجازات فرزندکشی به راحتی امکانپذیر است تشدید و تغییر مجازات فرزندکشی به راحتی امکانپذیر است

  همه فقهای امامیه و اکثر اهل سنت در خصوص پدر قائل به ثبوت قصاص نیستند و تنها از سوی برخی فقهای معاصر، امکان قصاص در خصوص پدر مطرح شده است. برخی جرایم نسبت به جرایم دیگر شدیدتر و مجازات آن نیز متفاوت است که در زمینه فرزندکشی هم باید موارد و تفاوت‌ها را در نظر گرفت.

 • آشنایی با برخی کاربردهای اظهارنامه برای مطالبه رسمی حق آشنایی با برخی کاربردهای اظهارنامه برای مطالبه رسمی حق

  اظهارنامه وسیله قانونی بیان مطالب بوده و عبارت است از نوشته‌ای که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده و به آن اظهاریه هم گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه حق است. به وسیله اظهارنامه، نه تنها مطالبه رسمی حق امکان‌پذیر است، بلکه می‌توان با استفاده از اظهارنامه، آمادگی تسلیم هر چیزی اعم از مال، وجه، سند و ... را به مخاطب اعلام کرد.

 1 2 3 4 5  ...