موضوع:
 • چه موانعی برای تکیه بر ادله الکترونیکی وجود دارد؟ چه موانعی برای تکیه بر ادله الکترونیکی وجود دارد؟

  یکی از مباحث مهم و حساس در نظام‌های حقوقی، ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات دعاوی حقوقی و جزایی است به نحوی که می‌توان گفت که بدون دلیل،هیچ دعوایی سرانجام ندارد. پس اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای فناوری اطلاعات را نیزباید در همان فضا و به صورت الکترونیکی جستجو کرد.

 • دعوای تخلیه به دلیل تغییر شغل را باید چگونه مطرح کرد؟ دعوای تخلیه به دلیل تغییر شغل را باید چگونه مطرح کرد؟

  در قرارداد‌های اجاره املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه، ممکن است مورد اجاره به منظور انجام شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون اخذ رضایت مالک ملک، اقدام به تغییر شغل کند. در این صورت مالک می‎تواند، تخلیه به جهت تغییر شغل را از دادگاه بخواهد؛ مگر اینکه شغل جدید، عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

 • پسران شجاع در مسیر انتخابات ریاست جمهوری پسران شجاع در مسیر انتخابات ریاست جمهوری

  نامزدها با تحریم‌ها چه خواهند کرد؟ اینترنت در دولت آنها فیلتر خواهد شد یا آنها معتقد به باز بودن فضای مجازی هستند؟ با مسئله حجاب و گشت ارشاد چه می‌کنند؟

 1 2 3 4 5  ...