موضوع:
 • دیوان عدالت: پزشکان عمومی اجازه لیزر درمانی ندارند دیوان عدالت: پزشکان عمومی اجازه لیزر درمانی ندارند

  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رد تقاضای ابطال ممنوعیت انجام عمل لیزر درمانی بوسیله پزشکان عمومی، رأی به ابقاء این تصمیم وزارت بهداشت در خصوص انجام عمل مذکور بوسیله متخصصان پوست داد.

 • شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری چیست؟ شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری چیست؟

  در هر قرارداد، با توجه به ماهیت آن و نیز خواست طرفین، ممکن است شروط گوناگونی درج شود که طرفین را هر چه بیشتر در رسیدن به هدف خود یاری کند. شروط مندرج در قراردادها، التزام و تعهداتی تبعی هستند که طرفین درمورد آنها به توافق رسیده‌اند و در ضمن عقد درج کرده‌اند.

 • آشنایی با شرایط و نحوه‌ی طرح دعوای تخلیه آشنایی با شرایط و نحوه‌ی طرح دعوای تخلیه

  قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

 1 2 3 4 5  ...