موضوع:
 • اذن ولی در نفوذ نکاح دختر چه اثراتی دارد؟ اذن ولی در نفوذ نکاح دختر چه اثراتی دارد؟

  دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده، در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ کس حتی پدر و مادر حق ندارند بدون دلیل ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل کنند. در حقیقت، صحت عقد به اذن و رضایت او مشروط است و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد.

 • «اقاله‌ی قرارداد» چیست و چه شرایطی دارد؟ «اقاله‌ی قرارداد» چیست و چه شرایطی دارد؟

  در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین، نمی‌توانند در آن شرط اضافه‌ یا کم‌ کردن مبیع (آن‌چه فروخته‌ شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط باطل است و هم اقاله.

 • آشنایی با عناصر سه گانه جرم اختلاس آشنایی با عناصر سه گانه جرم اختلاس

  اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.

 1 2 3 4 5  ...