موضوع:
 • «خیارات » چه تأثیری در معاملات تجاری دارند؟ «خیارات » چه تأثیری در معاملات تجاری دارند؟

  در همه معاملاتی که اساس و بنیان تجارت را تشکیل می ‌دهند، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می پذیرند که باید به‌ درستی اجرا شود. در همین راستا، قانونگذار ضمانت اجراهایی را برای انجام صحیح این معاملات در نظر گرفته یا به ‌عبارتی برای طرفین راه فراری قائل شده است تا هیچ کدام از آنها مغبون واقع نشود و در صورت سرپیچی یکی از طرفین از تعهدات خود، مجبور به قبول معامله و ادامه‌ی آن نشود.

 • سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟ سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟

  چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده، سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.‏

 • کارت بازرگانی به چه کار‌هایی می‌آید و چه کاربرد‌هایی دارد؟ کارت بازرگانی به چه کار‌هایی می‌آید و چه کاربرد‌هایی دارد؟

  تقریباً هر اقدامی در چهارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان‌های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف محسوب می‌شود.

 1 2 3 4 5  ...