موضوع:
 • حکم نهایی ، غیرنهایی و حکم قطعی و غیرقطعی چه ویژگی هایی دارند؟ حکم نهایی ، غیرنهایی و حکم قطعی و غیرقطعی چه ویژگی هایی دارند؟

  علیرغم اینکه فرض بر این است که احکام صادر شده توسط دادگاه ها به شکل صحیح و قانونی صادر شده اند ، اما در مقررات قانونی ، برای اطمینان از اینکه احکام صادر شده توسط دادگاهها مطابق موازین قانونی صادر شده اند ، امکان رسیدگی مجدد در خصوص آنها پیش بینی شده است .

 • آشنایی با مجازات «تمرد» نسبت به ماموران دولتی آشنایی با مجازات «تمرد» نسبت به ماموران دولتی

  به هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به صورت تجری نسبت به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه آن‌ها به عمل آید اصطلاحاٌ تمرد می‌گویند. تمرد در لغت به معنای سرپیچی کردن، گردن‌کشی کردن و نافرمانی کردن است.

 • تشریفات قانونی تقاضای طلاق غیابی چیست؟ تشریفات قانونی تقاضای طلاق غیابی چیست؟

  طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است. اگر چه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند یا اینکه علی‌رغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجه‌اش را صادر می‌‌کند.

 1 2 3 4 5  ...