موضوع:
 • آشنایی با انواع وقت رسیدگی در دادگاه آشنایی با انواع وقت رسیدگی در دادگاه

  امروزه به لحاظ پیچیده‎تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، بروز اختلاف و مناقشات حقوقی افزایش یافته و دسترسی به خدمات قضایی امری است که در شرایط موجود بر هزینه‎های زندگی افزوده و ضرورتاً پای بسیاری از افراد را به طور ناخواسته به مراجع قضایی می‎کشاند.

 • آنچه باید درباره‌ جرم عقیم و جرم محال بدانید! آنچه باید درباره‌ جرم عقیم و جرم محال بدانید!

  باید دقت داشت که جرم عقیم با شروع به جرم و جرم محال اشتباه گرفته نشود. تفاوت جرم عقیم و جرم محال در این است که در جرم محال وقوع نتیجه به جهات مادی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده، اساساً غیرممکن است.

 • آشنایی با شرایط برخورداری از «نظام نیمه آزادی» آشنایی با شرایط برخورداری از «نظام نیمه آزادی»

  ظام نیمه‌آزادی از این نهاد‌های نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده است، اما بر نظارت دایمی بر او تاکید می‌شود. این روش از یک سو، ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد.

 1 2 3 4 5  ...